WYCIECZKA dla Zerówki i Starszaków

 18.05.2016. środa

 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA EKO-SZLAK

 na Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Krzeszowicach

 Wycieczkę prowadzi Ewika, która mieszka w Krzeszowickiej Oczyszczalni Ścieków. Pokaże miejsce przemiany brudnej, brzydko pachnącej cieczy w czystą wodę, która następnie trafia do rzeki Krzeszówki. Opowie o wszystkich najważniejszych miejscach oczyszczalni oraz o wszystkich urządzeniach i maszynach służących do oczyszczania ścieków.

EDUKACJA

w trosce o nasze środowisko :)

 koszt transportu: 8,00

płatne w nieprzekraczalnym terminie: 17.05.2016.

 

12.05.2016. czwartek

WARSZTATY KULINARNE

"Tęczowa Galaretka"