Wewnętrzna uroczystość

Pasowanie na Przedszkolaka”

odbędzie się dnia 19.10.2016. środa.

W tym dniu kadra pedagogiczna

dokona obrzędu wprowadzenia

dzieci w poczet uczniów przedszkola.