CZWARTKI

Dodatkowe lekcje: Taniec Nowoczesny

Miesięczny koszt zajęć: 50,00

Lekcje odbywają się raz w tygodniu.

Chętne dzieci proszę zgłaszać, razem z opłatą, u wychowawcy grupy.

 Pani będzie doprowadzać grupę chętnych dzieci, na specjalnie przygotowaną do takich ćwiczeń salę w Studiu Inspiracji.