Przedszkole otwarte jest w godzinach 7:00 - 18:00                                                                                                                             

Przedszkole całoroczne (czynne w wakacje, ferie, przerwy międzyświąteczne).               

Godziny pobytu dziecka w placówce mogą być ustalane indywidualnie
Zapraszamy wszystkie dzieci w wielu od 2,5 roku do 6 lat.                                                                                                                   

Łączymy zabawę z edukacją przez co skutecznie wspomagamy wielostronny rozwój dzieci.

Oferujemy:

 • profesjonalną opiekę nad dziećmi
 • indywidualne podejście do każdego dziecka
 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • język angielski
 • zajęcia i zabawy prowadzone zgodnie z Programem Wychowania Przedszkolnego
 • zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
 • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • warsztaty kulinarne
 • bezpieczny plac zabaw i piękne tereny spacerowe
 • sale rekreacji ruchowej z kuleczkami
 • bale, imprezy okolicznościowe, teatrzyki, wycieczki
 • wernisaże prac dzieci
 • sensoplastyka
 • przy przedszkolu znajduje się Zagroda Edukacyjna ze zwierzętami

Pierwsze 6 lat to bardzo ważny okres w życiu człowieka. Czas pobytu dziecka w przedszkolu sprzyja budowaniu fundamentów pod całe dorosłe życie. W tym okresie rozwój jest najbardziej intensywny. Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości. Założeniem jest indywidualizowanie programu stosownie do umiejętności każdego ucznia.

W trakcie edukacji przedszkolnej w środowisku rówieśniczym dzieci efektywniej zdobywają wiedzę, kształtują mowę i myślenie, rozwijają się intelektualnie. Inspirujemy i pomagamy w zdobywaniu nowych umiejętności. Zachęcamy do podejmowania coraz trudniejszych zadań, co rozwija w dzieciach wiarę we własne siły i poczucie wartości, by lepiej orientowały się co jest dobre a co złe. Każda zabawa jest jednocześnie lekcją, która służy rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań i zdolności twórczych dzieci. Zapewniamy ją przy pomocy bezpiecznych pomocy edukacyjnych.

Wiedzę o otaczającym świecie wzbogacamy w ogrodzie przedszkolnym, w którym również zaspakajamy potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu. Nadmiar napięcia rozładowujemy podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających. Codziennie realizujemy zajęcia rytmiczno – ruchowe co pozytywnie wpływa na hartowanie organizmu, wzmacnia naturalną odporność i sprawność fizyczną. Każdy podopieczny będzie czuł się u nas bezpiecznie i komfortowo, nie odczuje stresów związanych z przebywaniem w nowym otoczeniu. Wyrabiamy w maluchach umiejętność pozytywnego myślenia, uczymy ich też aby nie zniechęcały się do czegoś co im nie wychodzi.

U nas dzieci dokonują swobodnego wyboru aktywności, uczestniczą w zabawach zespołowych lub indywidualnych, podczas których uczą się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych. Tak więc jest to wymarzone miejsce dla dziecięcych zabaw!
Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.